Den Helder, door Tom van Ossanen

Stichting Maatschappelijk Vastgoed

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert huisvesting op maat voor overheden en instellingen in onderwijs en de zorg. Zij verhuren op non-profit basis en adviseren bij huisvestings- en financieringsvraagstukken. Met hun concept Huren als een Eigenaar ontwikkelen zij huisvesting voor overheden, onderwijsinstellingen en zorginstellingen met aanvangshuren die op corporatieniveau liggen. De huurlasten liggen hierbij gegarandeerd lager dan de lasten die ontstaan bij traditioneel (gemeentelijk) eigendom. Zo ontstaat er begrotingsruimte voor overheden en voor instellingen komt huisvesting binnen handbereik te liggen – en dat alles binnen de reguliere bekostigingsnormen.

Een zelfstandige en onafhankelijk instelling die landelijk huisvesting ontwikkelt en exploiteert.