Website Stelling Den Helder

Een compleet overzicht van alle objecten in de stelling, ook de verdwenen

De Stelling Den Helder is een van de oudste nog aanwezige militaire verdedigingslinie´s in Nederland. De Stelling is in opdracht van Keizer Napoleon Bonaparte gebouwd ter bescherming van de Marinewerf Willemsoord. De stad Den Helder dankt zijn huidige vorm aan deze Stelling, die nog grotendeels aanwezig is in het landschap.

Compleet overzicht van alle objecten

De Stelling van Den Helder bestaat uit verschillende forten, bunkers, batterijen en complexen en vormden tezamen de verdedigingslinie van Den Helder. Veel van de objecten bestaan nog, andere zijn in de loop der jaren gesloopt of in oorlogstijd gesneuveld.

Op de website van Stichting Stelling Den Helder zijn nu alle objecten terug te vinden, ook de verdwenen objecten. De kaartweergave geeft een goed beeld van de omvang en geeft aan waar de verdwenen objecten precies gestaan hebben. Elk object wordt uitgebreid omschreven is zijn voorzien van unieke oude beelden.

Een stramien, meerdere websites

Sommige objecten in de Stelling zijn dagelijks geopend en hebben daardoor een eigen website met meer uitgebreide informatie over wat er te beleven is. Om deze objecten een herkenbare website te geven, maar toch de mogelijkheid te bieden dit te doen binnen een eigen stijl, hebben we een basisstramien ontwikkeld vanwaaruit we elke website opbouwen. Alle sites hebben daardoor de informatie op dezelfde manier gestructureerd en zijn visueel herkenbaar als onderdeel van de stelling. Tegelijkertijd hebben ze allen een eigen sfeer die past bij het onderwerp.