Website Logistiek Laden

Op zoek naar stakeholders voor een landelijk en publiek toegankelijk snellaad netwerk voor elektrische vrachtauto's

Logistiek Laden (LOLA), opgericht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ontwikkelt een landelijk snellaadnetwerk voor vrachtvervoer, essentieel voor de transitie naar elektrisch goederenvervoer. Smeders creëerde voor LOLA een informatieve website gericht op vervoerders, laadinfrastructuurexploitanten en eigenaren van potentieel geschikte locaties.

Wie is LOLA?

Het initiatief focust op het verbinden van alle stakeholders zoals transportbedrijven, laadinfrastructuurexploitanten, locatie-eigenaren, overheden en netwerkbeheerders om duurzame mobiliteit te bevorderen. Het doel is om laadlocaties voor goederenvervoer te creëren in gebieden met hoge vraag en werkt actief aan locatiekeuze en netwerkcapaciteitstoetsing.