Blog

In Nederland gelden veel regels voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Een daarvan is de Wet persoon bescherming (WPB). In deze wet staat dat de houder van een publicatie op internet (lees: website) verplicht is om persoonsgegevens in deze publicatie zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen zodat de privacy van deze personen gewaarborgd blijft. Maar wat betekent dat voor uw website? We bekijken de wettelijke eisen en hoe u daar gemakkelijk aan kunt voldoen.

Wettelijke eisen voor online beveiliging

In Nederland gelden veel regels voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Een daarvan is de Wet persoon bescherming (WPB). In deze wet staat dat de houder van een publicatie op internet (lees: website) verplicht is om persoonsgegevens in deze publicatie zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen zodat de privacy van deze personen gewaarborgd blijft. Maar wat betekent dat voor uw website? We bekijken de wettelijke eisen en hoe u daar gemakkelijk aan kunt voldoen.