Den Helder, door Tom van Ossanen

Wheels4kids

Uw kinderen écht leren wat respect is voor de medemens? Wheels4Kids brengt dit uw school in.

Door middel van een theorieles en een praktijkles brengen zij de kinderen respect bij voor de minder valide medemens en laten zien welke mogelijkheden er zijn. Wat kun je bereiken als je iets echt graag wilt? De kinderen staan verbaast.