Den Helder, door Tom van Ossanen

Kotter Bouw Nederland

Investeren zonder zorgen. Kotter Bouw Nederland BV brengt investeerders en ondernemers bij elkaar in kwaliteit en continuïteit. Door de gunstige marktomstandigheden voor de visserij op met name de Noordzee ontstaat er ruimte voor nieuwbouw van schepen. Kotter Bouw Nederland BV maakt deze nieuwbouw mogelijk door enerzijds investeerders stabiliteit en een laag risico te bieden en anderzijds voor vissers het gehele traject van financiering tot ontwerp en bouw nauw te begeleiden.